در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

جمعه 4 مهر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی