در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

سه‏ شنبه 1 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  درخشانی/تسوج
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تخت شو/مان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  حشمتی/مانیتوردار/تیل/تسوج
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  337,500 ریال

  صندلی خالی : 29

  توضیحات:
  مارال / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  کریمی پور/تخت شو/شندآباد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  450,000 ریال

  337,500 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  مان/ تختشو