در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تخت شو/مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  تیل/تسوج/مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
  توضیحات:
  شندآباد/تخت شو