در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

جمعه 4 مهر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  743,750 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  743,750 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی