در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

چهارشنبه 7 اسفند 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تخت شو/تیل
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  تخت شو/شندآباد