در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تیل/تسوج/مانیتوردار
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  شندآباد/تخت شو