در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

چهارشنبه 2 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تیل/مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  شندآباد/تخت شو