در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

دوشنبه 1 مرداد 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  حشمتی/مانیتوردار/تیل/تسوج
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  کریمی پور/تخت شو/شندآباد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  حسین قاسمی/تخت شو/شبستر