در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تیل/تسوج/تخت شو
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  شندآباد/تخت شو
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  تسوج/تخت شو