در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

جمعه 31 فروردین 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  حشمتی/مانیتوردار/تیل/تسوج
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  شبستر

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امیرکریمی پور/شندآباد