در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

آستارا

يکشنبه 25 آذر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  07:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  تخت شو همراه با پذیرایی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  تخت شو همراه با پذیرایی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  درسامانیتوردار