در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

آستارا

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  تلفن رزرو-09101990810
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  تلفن رزرو-09101990810
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  تللفن رزرو-091019900810
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  مانیتور دارتخت شو-تلفن رزرو-09101990810