در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

آستارا

چهارشنبه 2 مرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  مارال تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تلفن رزرو-09101990810
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تلفن رزرو-09101990810
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  تلفن رزرو-09101990810
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تلفن رزرو-09101990810