در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

آستارا

يکشنبه 24 آذر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  370,000 ریال

  صندلی خالی : 36

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 23

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 12