در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

آستارا

جمعه 7 آذر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  760,000 ریال

  684,000 ریال

  صندلی خالی : 25