در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

آستارا

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  سید عباس موسوی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور دار