در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

آستارا

جمعه 4 مهر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  605,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  آستارا

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  605,000 ریال

  544,500 ریال

  صندلی خالی : 23