در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

صومعه سرا

جمعه 4 مهر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  صومعه سرا

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  صومعه سرا

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  445,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد