در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

فومن

يکشنبه 25 آذر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  فومن

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  تخت شو همراه با پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  فومن

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  تخت شو همراه با پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  فومن

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  فومن

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  فومن

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
  توضیحات:
  درسامانیتوردار