در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ایلام

دوشنبه 1 مرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  ایلام

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهران (ایلام ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  ایلام

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهران (ایلام ) می باشد
  توضیحات:
  02144665093
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ایلام

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  560,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  ایلام

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 43

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهران (ایلام ) می باشد
  توضیحات:
  02144665093
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  ایلام

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهران (ایلام ) می باشد
  توضیحات:
  02144665093
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ایلام

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  560,000 ریال

  صندلی خالی : 17