در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مهران (ایلام )

دوشنبه 1 مرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهران (ایلام )

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 23

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهران (ایلام )

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  760,000 ریال

  684,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  02144665093
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهران (ایلام )

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 43

  توضیحات:
  02144665093
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهران (ایلام )

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  760,000 ریال

  684,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  02144665093